Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Tängsta 2001811

Härmed utbjudes en slutavverknings post för Tängsta gårds räkning.

AVDELNING HEKTAR VOLYM I M3FUB
se kartan 4,8 900

Total volym cirka: 900 m3fub (trädslagsfördelning tall 1% gran 91% & övrigt 8%)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara i m3fub bruttovolym och vara ett för samtliga trädslag

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt. Och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas.

Anmälan för slutavverkning är gjord 20181106

Avverkningstid nästan året om .(ej vid tjällossning eller mycket regn)

Sista datum för slutförande är den 20200601

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 20181130 och märkt anbud Tängsta

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor se under fliken köpevillkor och karta högst upp till vänster.

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns
Träd märkta med R visar att det finns fornminne inom 5m.
Avd 1 & 2 sparas löv i grupper vid stenblock
Avd 3 sparas asp med ett förband på 10 m
Avlägg är öster om avd 2 sommartid och vinter kan man flytta upp det en bit mot avd 3.