Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Kölsta 201811

Härmed utbjudes en slutavverknings post för Kölsta gårds räkning.

AVDELNING HEKTAR VOLYM I M3FUB
S1 & ÖF se kartan 10,5 450
S2 se kartan 5,2 600
G2 se kartan
(sista gallring/gran sanering)
9,0 900

Ändrade förutsättningar! Nu kan allt avverkas samtidigt.

Total volym cirka: 1950 m3fub (trädslagsfördelning tall 50% gran 45% & övrigt 5%)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara i m3fub bruttovolym och vara ett för samtliga trädslagoch ett för avd ÖF,S1 & S2 och ett för G2(sista gallring/gran sanering)

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt. Och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas men ej i ÖF och G2

Anmälan för slutavverkning är gjord 20180919

Avverkningstid året om.

Sista datum för slutförande är den 20200601

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 20181123 och märkt anbud Kölsta

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor (se under fliken) och för att se karta (klicka på kartan) .

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns
Träd märkta med R visar att det finns fornminne inom 5m.
En ring = träd sparas
Två ringar= högstubbe
Avläggen är märkta med X på kartan

Övrig info: Markägarn kommer att köpa grann skiftena och handpenning är betald ! Vi vet ej när lantmäteriet är klara med sammanslagningen av skiftena och därför vet vi ej när ni kan avverka S2 & G2 !

Bomkod 9357

Sweref 6611270,555940