Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Kölsta (Granattorp) 201811

Härmed utbjudes en slutavverknings post för Kölsta (Granattorp) gårds räkning.

AVDELNING HEKTAR VOLYM I M3FUB
se kartan 5,0 1200

Total volym cirka: 1200 m3fub (trädslagsfördelning tall 55,gran 40% & övrigt 5%)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara i m3fub bruttovolym och vara ett för samtliga trädslag

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas.

Anmälan för slutavverkning är gjord 2018-09-18

Avverkningstid året om.

Sista datum för slutförande är den 2020-06-01

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 2018-11-23 och märkt anbud Kölsta Granattorp

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor (se under fliken) och för att se karta (klicka på karta.)

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns
Träd märkta med R visar att det finns fornminne inom 5m.
En ring = träd sparas
Två ringar= högstubbe
Avläggen är märkta med X på kartan

Sweref 6610885,557830

Bomkod 9357