Arbetsområde

Inom grön linje jobbar vi att hålla full service åt er skogsägare från planta till slutavverkningen.

(Inom denna cirkel jobbar vi med eget folk & maskiner)

Inom röd linje jobbar vi med att sälja anbuds poster och rådgivning åt er skogsägare.

(Vi säljer även gallringar på anbud åt er)

Vi jobbar alltid med kundens önskemål i centrum för våran verksamhet.