Kontakta Kent Fredrikssons Skogstjänster

Kontaktperson

Kent Fredriksson

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Bergslagsgallrings AB
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070 – 32 98 277
E-post: skogstroll.kf@gmail.com