Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Geteboda 201810

Härmed utbjudes en slutavverknings post för Geteboda gårds räkning.

AVDELNING HEKTAR VOLYM I M3FUB
1 se kartan 1,8 350
2-4 se kartan 5,0 1000

Total volym cirka: 1200 m3fub (trädslagsfördelning gran 95% & övrigt 5%)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara i m3fub bruttovolym och vara ett för samtliga trädslag.

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling  kontraktstecknade och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas.

Anmälan för slutavverkning är gjord 2018-09-18

Avverkningstid nästan året om.(Ej vid tjällossning)

Sista datum för slutförande är den 2020-06-01

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 2018-11-23 och märkt anbud Geteboda

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor (se under flik) och klicka på karta .

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns
Träd märkta med R visar att det finns fornminne inom 5m.
Allt löv och alla tallar sparas
Två ringar= högstubbe
Avläggen är märkta med X på kartan

Sweref 6559450,566940