Sedan 2/1-24 ingår vi i Rundvirke-koncernen

Vi är glada att kunna berätta att vi den 2 januari 2024 genomförde en affär där Rundvirke Skog förvärvade företaget Bergslagsgallring AB, ett skogsbruksföretag som erbjuder skogliga tjänster till större och mindre skogsägare i Mälardalen. Bergslagsgallring och Rundvirke Skog kompletterar varandra väl, och tillsammans vill vi växa genom att dra nytta av varandras styrkor. Bergslagsgallring har ett starkt varumärke och erbjudande inom förvaltningstjänster

– och vi inom Rundvirke Industrier har en bas av industrier för förädling av specialsortiment som ledningsstolpar, stamblock och slipers.

– Med den här affären skapar vi förutsättningar för att möta en ökad efterfrågan på förvaltningstjänster, säger Fredrik Granath, VD hos Rundvirke Skog, och det geografiska verksamhetsområdet ger goda förutsättningar för båda företagens fortsatta utveckling. Vi är väldigt glada över den kompetens som finns hos personalen och entreprenörer i verksamheten.
Bergslagsgallring har sin bas i Hässle utanför Köping och blir ett dotterbolag till Rundvirke Skog. Båda bolagen är inne i en expansiv fas med hög tillväxt de senaste åren.

– Vi ser Mälardalen som ett bra område för anskaffning av specialsortiment som kraftledningsstolpar och slipers, säger Emma Karlsson Lindbo, koncernchef hos Rundvirke Industrier.

– Jag har sedan en tid sökt en bra partner för att kunna utveckla bolaget. Med Rundvirke Skog som ägare kan vi ta nästa steg i utvecklingen av Bergslagsgallring, säger Kent Fredriksson som är tidigare ägare och som nu tillträder som VD.

– Tillsammans kan vi skapa ett starkt erbjudande till skogsägare, samtidigt som vi skapar förutsättning att hitta de eftertraktade specialsortimenten som vi på Rundvirke Skog söker – vilket ger skogsägaren ett högre värde vid avverkningen, säger Fredrik.

Välkommen till oss, Bergslagsgallring!

Kent Fredrikssons skogstjänster är ett skogsentreprenadsföretag som funnits i branschen sedan 1991. Sedan 2002 startades Bergslagsgallrings AB som sköter om plantering-gallring och specialhuggningar och idag omsätter vi virke till ett värde av c.a 40 000 000:-

Företaget sysselsätter idag fyra personer på heltid samt några f-skattare och en skördare på heltid. Under vårsäsongen brukar vi anställa två till för att klara skogsvården. Vi anlitar även en maskingrupp för gallring m.m. vid behov i norra området.

Vi satsar på att hålla en hög kompetensnivå, vi har utbildat oss i bland annat:

  • Farligt gods ADR
  • Grönt kort
  • Guld kort
  • m.m.

Vårt primära arbetsområde är Mälardalen och Bergslagen.

Väl utförda arbeten och till bra priser har genom åren gett oss många nöjda kunder. Vår kundkrets är främst lantbrukare och skogsägare men vi utför även arbeten åt privatpersoner.

Välkommen till  Bergslagsgallring AB

De båda företagen utför allt från plantering till slutavverkning, med målet att allt skall vara till ett så bra pris som möjligt. Vi ser till att ge högre avkastning på din skog genom att alla åtgärder blir utförda vid rätt tid! På så vis blir det bättre virke och bättre betalt vid föryngringsavverkning.

Vi erbjuder vi även ren skogsrådgivning

Vi säljer skog på anbudsmarknaden åt er skogsägare, så att ni alltid får det högsta nettot på er avverkning(ar)!

Med oss som er skogsrådgivare får ni alltid komplett service, alltid samma person och alltid det bolag som betalar bäst!

Historik

November 2005-juni 2006 sålde vi c:a 10.000 m3fub på anbudsmarknaden åt er markägare och sålde cirka 100.000 plantor och planterade!


Augusti 2006-juni 2007 har vi förmedlat cirka 28.000 m3fub åt er markägare på anbudsmarknaden och sålt cirka 250.000 plantor varav vi har planterat cirka 200 000!


Augusti 2007-juni 2008 har vi förmedlat cirka 35.000 m3fub virke åt er markägare på anbud samt att sålt cirka 200.000 plantor och planterat!


Augusti 2008-juli 2009 har vi förmedlat cirka 15.000 m3fub slutavverkning på anbud och sålt cirka 150.000 st plantor. Detta pga. sjunkande timmerpriser!


Augusti 2009-juli 2010 förmedlat cirka 15.000 m3fub slutavverkningar på anbud. Detta pga att timmerpriserna steg under sista kvartalet 2009! Från januari 2010 har priserna åter kommit till en bra nivå, men ej lika höga som förra högkonjunkturen! Vi har sålt cirka 150 000 plantor och vi har gjort några ädellövshägn i Södermanland på cirka 10 ha.


Augusti 2010-juli 2011 har vi förmedlat cirka 25.000 m3fub åt våra kunder på anbudsmarknaden och vi har sålt cirka 200.000 plantor. Att slutavverkningarna ökar beror på att vi har nu nått minst samma nivå som förra högkonjunkturen, något högre faktiskt! Första kvartalet 2011 har timmerpriserna åter sjunkit men slutavverkningar har fortfarande bra netton.


Augusti 2011-juli 2012 har vi förmedlat cirka 20.000 m3fub åt våra kunder på anbudsmarknaden och vi har sålt cirka 200.000 plantor. Under sista kvartalet 2011 så minskade slutavverkningarna ytterligare. Men det stora fallet kom sommaren 2012. Det fallet har gjort att vi nästan ligger på samma pris som förra lågkonjunkturen. Därför räknar vi med en mycket låg volym på anbudsmarknaden under hösten-vintern 2012.


Augusti 2012-juli 2013 har vi förmedlat cirka 10.000 m3fub på anbudsmarknaden och vi sålde cirka 150.000 plantor. Ett trendbrott är att röjningarna ökar mycket under denna säsong.


Augusti 2013- juli 2014 har vi förmedlat cirka 18.000 m3fub. Trenden på anbudssidan höll i sig med höga netton. Nivån är var inte lika hög som under för tokrusningen men bra nära på bäriga poster och hög kvalitet. Planteringen återhämtade sig lite så vi sålde cirka 150.000 plantor. Det är roligt att se trenden på röjning kvar står även i år. Men det tråkiga är att barr massaved är på låg nivå minst under hösten 2013 i Mälardalsregionen och ett sorgebarn denna säsong är groten som har sjunkit kraftigt i pris. Men ger ett netto som är okej. Men tänk på vinsterna som du får genom en bra föryngring om du tar bort groten.

Augusti 2014-juli 2015 har vi sålt cirka 17.000 m3fub på anbudsmarknaden åt er markägare. Men planteringen vart ett förlorat år på grund av dålig vinter (för många avverkningar kunde ej genomföras av köparna pga risken för körskador). Gallringarna har börjat återhämta sig från en låg nivå. Men priset ligger fortfarande på en låg nivå för barrmassan. Det som är riktigt roligt är att röjningar fortfarande tuffar på som tåget.


Augusti 2015-juli 2016 har vi sålt cirka 20.000-25.000 m3fub på anbudsmarknaden åt er markägare. Och vad vi kan se så kommer planteringar att bli normala denna säsong och vi förmedlar cirka 100.000 plantor till er. Gallringarna kommer att fortsätta som förra säsongen, kanske en svag ökning av volymen. Anledningen är att barrmassan ligger kvar på en låg nivå. Vi ser ingen ljusning förrän säsongen 2017-2018. Röjningen kvar står på en bra nivå. Det är mycket roligt att ni alla tar skogsvården på allvar.


Augusti 2016-juli 2017 har vi sålt cirka 15.000-20.000 m3fub på anbudsmarknaden åt er markägare. Och vad vi kan se så kommer planteringar att bli normala denna säsong och vi förmedlade cirka 50.000 plantor till er. Det vart en sänkning mot andra år pga torkan som slog hårt i mellan Sverige. Gallringarna kommer att fortsätta som förra säsongen, kanske en svag ökning av volymen.


Säsongen 2017-2018 ser bra ut pga Barrmassaveds priserna har stigit i mellansverige och efterfrågan på slutavverkningar har ökat. Främst granslutavverkningar är det ett sug efter medans tall går lite trögare att få bra pris på. Men det verkar att vända under vintern pga låga lager på vissa sågar. Och plantor inför våren 2018 börjar att ta slut på vissa sortiment.


Sedan 2019 så granbarkborren satt stopp för fasta rotnetton på avverkningarna.
Men vi jobbar med nya sortiment som tex timmer av angripna träd och export av rundvirke.
Eftersom vi har så brett kontaktnät inom skogen så vet vi om någon vill köpa skog på rot och kan jämföra priserna som bolagen lämnar i sin offert och göra en bra bedömning av bruttovärdet på eran avverkning.
Granbarkborren har förstört värden för många miljarder för skogsägare och vi ser ingen avmattning av angrepp under 2022 tyvärr.