Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Himmelsända 201902 (Södermanland)

Härmed utbjudes en slutavverknings post för Himmelsända gårds räkning.

AVDELNING HEKTAR VOLYM I M3FUB
se kartan 14,5 1950

Total volym cirka: 1950 m3fub (trädslagsfördelning tall 15% gran 80% & övrigt 5%)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara i m3fub bruttovolym .Ett pris för avd 1,4,5 & 6.och det delas upp på bränsleved,gransortiment och tallsortiment. Ett pris för avd 2 & 3 och delas upp på bränsleved och ett för massaved & sågvara.

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt. Och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas på avd 2,3 & 4 samt avd 1 där det går att risanpassa. Övriga avdelningar skall ej risanpassas.

Anmälan för slutavverkning är gjord 20181121

Avverkningstid nästan året om.

Sista datum för slutförande är den 20200701

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 20190301 och märkt anbud Himmelsända

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor och karta se bifogat.

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns

En husgrund är urbandad med röd/gult efter vägen på avd 1

Avd 1,4 & 6 skall all gran avverkas och tall/löv endast för att komma fram.

Avd 5 ÖF avverkas tall och löv men all ek sparas + någon  fågelasp ,

Avd 2 sparas klent löv typ 20cm i brösthöjd med ett förband om ca 8-10m samt ca 5 st grova evighets tallar .

Avd 3 sparas löv.

Avläggen är märkta med X på kartan

Kordinaterna för avdelningarna står på kartan

Vid avdelning 2 skall en vändplan byggas när ni kommer dit och avverkar.Samt vägen in kvistas och kanske tas det bort nåt träd också.

Markägarn kommer att grusa upp vägen som passerar avd 1 mm. Den kommer att grusas så att den kan användas nästan året om utan risk för fast körning.