Plantering & röjning

Plantering och röjningar kommer att utföras med eget folk, på det sättet får ni alltid samma kontaktperson. Vi bandar alltid in området eller områdena, så ni vet vad som kommer att utföras och vad det kostar innan vi börjar. Sedan kommer vi att detaljplanera området/områdena på hänsynsytor, kulturminnen, fornminnen m.m.

Efter avslutad plantering eller röjning så görs en uppföljning!

Priset är per: timma, hektar eller stycketal.

På plantor kommer vi att ha mycket bra rabatt tack vare att vi beställer ett stort antal direkt under januari månad varje år!

Fakturan på plantorna kommer att komma från plantleverantören direkt – inga mellanhänder.