Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Björkmon Geteboda 201811

Härmed utbjudes en slutavverknings post för Björkmon Geteboda gårds räkning.

AVDELNING HEKTAR VOLYM I M3FUB
se kartan 1,1 300

Total volym cirka: 300 m3fub (trädslagsfördelning gran 95%  & övrigt 5%)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara i m3fub bruttovolym och vara ett för samtliga trädslag

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt. Och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas.

Anmälan för slutavverkning är gjord 2018-09-18

Avverkningstid året om.

Sista datum för slutförande är den 2020-06-01

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 2018-11-23 och märkt anbud Björkmon Geteboda

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor (Se under flik) och för att se karta (klicka på karta).

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns
Träd märkta med R visar att det finns fornminne inom 5m.
All tall och löv sparas
Två ringar= högstubbe
Avläggen är märkta med X på kartan

Sweref 6558660,567310

Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Esplunda 201605

Härmed utbjudes en slutavverknings post för Esplunda gårds räkning.

AVDELNING HEKTAR VOLYM I M3FUB
1 se kartan 1,8 350
2-4 se kartan 5,0 1000

Total volym cirka: 1350 m3fub (trädslagsfördelning barr 95% & övrigt 5%)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara i m3fub bruttovolym och vara ett för samtliga trädslag och lämnas ett för avd 1 och ett för avd 2-4

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt. Minst 20% av beräknad köpeskilling erlägges senast sex månader efter kontraktstecknade och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas.

Anmälan för slutavverkning är gjord 2016-04-01

Avverkningstid året om.

Sista datum för slutförande är den 2018-03-30

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 2016-06-10 och märkt anbud Esplunda

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor och karta se bifogat.

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns
Träd märkta med R visar att det finns fornminne inom 5m.
En ring = träd sparas
Två ringar= högstubbe
Avläggen är märkta med X på kartan

Övrig information: På avd 4 sparas alla tallar och lövträd.