Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Örberga 201808

Härmed utbjudes en slutavverknings post för  Örberga gårds  räkning.

AVDELNING HEKTAR VOLYM I M3FUB
se kartan 7,0 + 3 (fröträd) 1350

Total volym cirka: Avd 1 & 2  har ca 600m3fub (trädslagsfördelning Tall 90%, Gran 8% & övrigt 2%) Avd 3 har ca 750 m3fub (trädslagsfördelning Tall 10%,Gran 80% & övrigt 10%)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara i m3fub bruttovolym och vara ett för avd 1 & 2 och på dom skall det vara ett pris för alla sortiment. Avd 3 lämnas ett pris för bränsleved och ett pris för övriga sortiment och i m3fub bruttovolym.Samt att vi vill ha avverknings kostnad för bränsleveden om markägarn väljer att behålla den.

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt.  Och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas men ej avd 2 fröträden.

Anmälan för slutavverkning är gjord 20180404

Avverkningstid är för avd 1 & 2 året om men för avd 3 krävs bra underlag som tex tjäle.

Sista datum för slutförande är den 20200301

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 20180910 och märkt anbud Örberga

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor och karta se bifogat.

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns
Träd märkta med R visar att det finns fornminne inom 5m.
En ring = träd sparas gäller avd 2 & 3 & avd 1 sparas tall och löv med ett förband på ca 10-15m.                                              Två ringar= högstubbe
Avläggen är märkta med X på kartan

Avläggs kord, avd 1 & 2 6591575,550955 och för avd 3 6591385,552055 (Sweref)