Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Segersta 201902 (Södermanland)

Härmed utbjudes en slutavverknings post för Segersta gårds räkning.

AVDELNING HEKTAR VOLYM I M3FUB
se kartan 9,7 1700

Total volym cirka: 1700 m3fub (trädslagsfördelning tall 10% gran 85% & övrigt 5%)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara i m3fub bruttovolym och vara ett för avdelning 1 & 2 samt ett för avdelning 3. Och anbudet skall vara ett för bränsleved och ett för massaved & sågvara.

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt. Och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas.

Anmälan för slutavverkning är gjord 20181102

Avverkningstid är året om på avdelning 3 och vid bra väderlek för avdelning 1 & 2.

Sista datum för slutförande är den 20200701

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 20190301 och märkt anbud Segersta

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor och karta se bifogat.

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns
Träd märkta med R visar att det finns fornminne inom 5m.
Avdelning 1 har vi ringat dom träd vi vill ha kvar med en ring och två ringar högstubbe.
Avdelning 2 & 3 sparas all tall och löv, Avverkning av tail och löv får endast ske för att komma fram.
Avläggen är märkta med X på kartan

Pga granbarkborre önskar vi få reda på när ni tänker avverka.

Kordinater för avdelningarna är

Avd 1   6575645,564260

Avd 2   6575850,564365

Avd 3   6577300,5640707