1a-gallring

I 1:a-gallringar kommer vi att använda bestående skördare och en liten gallringsskotare. Om det behövs så kommer vi att underröja beståndet. Allt detta sköts av oss och vi planerar området och kommer alltid överens om kostnader och påslag på virket innan avverkning. Vi har fått mycket beröm för våra klengallringar för att dom håller en mycket hög kvalitet! Efter avslutad avverkning görs en uppföljning tillsammans med er!

Priset är per: m3fub + tim (u-röjning) eller ren timdebitering.

Vi kan även skaffa fram andra maskiner om ni önskar.