Sistagallring, slutavverkning

Sistagallring och slutavverkning kommer att lämnas ut på anbud, med oss som avverkningsledare. Det kommer att fungera så att vi bandar in avverkningen och jag senare gör i ordning den/dom och skickar underlag för anbud och slutavverkningsanmälan. Sedan tar vi emot anbuden och tittar på dom och ser vilket som är bäst.

Sedan när avverkningen är igång så kommer jag att fungera som er kontrollant. När avverkningen är klar tittar vi på avverkningen tillsammans och ser om den stämmer.

På detta vis får ni samma person som sköter era avverkningar och alltid högsta priset och bästa servicen.

För detta kommer ni att betala en fast kostnad per m3fub som avgörs efter volymen. (Ju större volym desto lägre pris per m3fub.)

Fördelarna med att anlita oss som er skogsrådgivare:

  • Samma person hela tiden, inget hopp mellan bolagen men ändå höga rotnetton på grovskogen.
  • Inget långtidskontrakt. Det ska byggas på förtroende och ett bra jobb.
  • Bra priser på skogsvården.
  • Väl utförda avverkningar.
  • Bra efterkontroll vid avslutat avverkning.
  • Höga krav på den som köper anbudsobjekten.
  • Ni betalar inte för endast försäljning utan för ett komplett paket, inte någon rotpoststämpling.
  • Ett väl upprättat kontrakt mellan virkesköpare och markägare (som innehåller ansvar för spår och skador m.m.).
  • Lång erfarenhet av virkesköp och skogsarbeten.