Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Vibo fröträd, Nortuna Gård 201701

Härmed utbjudes en slutavverknings post för Nortuna gårds räkning.

AvdelningHektarVolym i m3fub
Se kartan cirka 10700

Total volym cirka: 1350 m3fub (trädslagsfördelning tall 85% & löv 15%)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara i m3fub bruttovolym och ett för tall och ett för löv

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt. Minst 20% av beräknad köpeskilling erlägges senast sex månader efter kontraktstecknade och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten och ingen risanpassning

Anmälan för slutavverkning behövs ej

Avverkningstid nästan året om och helst under växtperiod.

Sista datum för slutförande är den 2018-06-01

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 2017-02-03 och märkt anbud Nortuna

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor och karta se bifogat.

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns
Träd märkta med R visar att det finns fornminne inom 5m.
Röd/vit = stig till jakttorn. (Inga skador på stigen)
En ring = träd sparas
Två ringar= högstubbe
Avlägg har kordinat sweref 6626965,59062