Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Sörfennsta 201801

Härmed utbjudes en slutavverknings post för Sörfennsta gårds räkning.

AvdelningHektarVolym i m3fub
se kartan11,5 ha Slutavverkning
4,0 ha fröträd
2300

Total volym cirka: 2300 m3fub (trädslagsfördelning tall 30% gran 65% & övrigt 5%) Varav ca 11,5 ha slutavverkning och ca 4 ha fröträd.

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara i m3fub bruttovolym och vara ett för samtliga trädslag

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt. Och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas.

Anmälan för slutavverkning är gjord 20171109

Avverkningstid året om.

Sista datum för slutförande är den 20190331

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 20180216 och märkt anbud Sörfennsta

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor se länken köpevillkor.

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns
Träd märkta med R visar att det finns fornminne inom 5m.
En ring = träd sparas
Två ringar= högstubbe
Avläggen är märkta med X på kartan
Gul snitsel = basväg (hugga bort stämplade träd)
All al och ekar sparas ! 

Övrig info :Det finns en basväg i norra ända som kan få användas vid rätt väderlek ut på åkern som är omställd