Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Risbro 201703

Härmed utbjudes en slutavverknings post för Risbro gårds räkning.

AvdelningHektarVolym i m3fub
Se kartan 4,01000

Total volym cirka: 1000 m3fub (trädslagsfördelning tall 5%, gran  93% & övrigt 2%)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara ett för varje avdelning och innefatta alla sortiment/trädslag och innefatta övermål och vrak (bruttovolym)

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas.

Anmälan för slutavverkning är gjord 2017-01-23

Avverkningstid vinter (tjälat) eller torr sommar.

Sista datum för slutförande är den 2018-06-01

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 2017-04-07 och märkt anbud Risbro

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor och karta se bifogat.

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns
Träd märkta med R visar att det finns fornminne inom 5m.
En ring = träd sparas
Två ringar= högstubbe
Avlägg se kartan.( märkt med X )

Övrig information: Pga att basvägen går över grannmark så skall vi ha ett separat skördarkvitto på dom träden. Detta kvitto skall användas att lösa in dessa träd.