Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Hälglöt slutavverkning / Fröträd 2016

Härmed utbjudes en slutavverknings post för Hälglöt gårds räkning.

AvdelningHektarVolym i m3fub Sweref
S1 se karta1,94506579405,532373
Öf se karta1,73506579388,532960

Total volym cirka: 800 m3fub (trädslagsfördelning gran 65%, tall 30% & övrigt 5%)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara ett för gran/löv och ett för tall i m3fub bruttovolym.

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas.

Anmälan för slutavverkning är gjord 2016-06-14

Avverkningstid nästan året om. Ej vid tjällossning eller mycket nederbörd pga åkeravlägg.

Sista datum för slutförande är den 2018-03-30

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 2016-06-10 och märkt anbud Hälglöt

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor och karta se bifogat.

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns
En ring = träd sparas
Två rimgar = högstubbe
Blå = basväg ( endast stämplade träd får huggas)
Avlägg se kartan.( märkt med X)