Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Frasta 201808

Härmed utbjudes en slutavverknings post för Frasta gårds räkning.

AvdelningHektarVolym i m3fub
se kartan5,01000

Total volym cirka: 1100 m3fub (trädslagsfördelning tall 5% gran 95% & övrigt 3%)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara i m3fub bruttovolym och vara ett för samtliga trädslag

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt. Och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas.

Anmälan för slutavverkning är gjord 20180404

Avverkningstid året om.

Sista datum för slutförande är den 20200301

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 20180905och märkt anbud Frasta

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor och karta se bifogat.

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns
Träd märkta med R visar att det finns fornminne inom 5m.
Tall och löv sparas med ett förband på ca 10m och all al sparas
Två ringar= högstubbe
Avläggen är märkta med X på kartan

Avläggs kord, 6576190,563480 (Sweref)